Tidlinje for prosjektutviklingen

Ferdigstilt 2018

Odin

Byggetrinn 1 – Odin selveste høvding-guden som blant annet var kjent for sin kunnskap og visdom.

Ferdigstilt 2018
Ferdigstilt 2019

Frigg

Byggetrinn 2 bærer navnet til Frigg, den mektigste gudinnen i norrøn mytologi.

Ferdigstilt 2019
Ferdigstilt 2019

Njord

Byggetrinn 3 – Njord, sønn av Natt og Naglfare, er sjøfarten og havets gud og den som hersket over vinden og bølgene.

Ferdigstilt 2019
Ferdigstilt 2020

Balder

Byggetrinn 4 – Balder er guden som assosieres med lys, skjønnhet, kjærlighet, diktning og lykke.

Ferdigstilt 2020
Ferdigstilt 2021

Idunn

Byggetrinn 5 – Idunn er gudinnen som forbindes med fruktbarhet, ungdom og evig liv.

Ferdigstilt 2021
Ferdigstilt 2022

Frøya

Byggetrinn 6 – Frøya er den vakreste, viktigste, og således den mest ettertraktede gudinnen i Åsgård. Odin var Frøya sin ektemann. 

Ferdigstilt 2022
Ferdigstilles 2023

Heimdall

Byggetrinn 7 – Heimdall var portvokteren. Han stod parat ved bifrosten, eller regnbuebroen som den også heter – de norrøne gudenes vei mellom verdener.

Ferdigstilles 2023
Forventet byggestart 2022

Eir

Byggetrinn 8 – Eir er en av gudinnene, åsynjene, i den norrøne mytologien. Hun er spesielt knyttet til legedom og i Gylvaginning beskrives hun som den beste legen.

Forventet byggestart 2022
Forventet byggestart 2023

Brage

Byggetrinn 9 – Brage er en av æsene i den norrøne mytologien. Han er kjent for å være klok og veltalende og han er den beste av alle skalder. Brage er sønn av Odin og gift med Idunn.

Forventet byggestart 2023

Tilbake til begynnelsen

I dag forbinder de fleste tromsøværinger Norrøna-navnet med feltet som ligger på sørsiden av Langnesbakken, nedenfor Stalheim. Opprinnelig var imidlertid Norrøna navnet på området som ligger mellom Langnesbakken og Nøkken-feltet i Workinnmarka

Slutten av 1800-tallet

Simen Workinn flyttet til Tromsø fra Gudbrandsdalen, og kjøpte seg en eiendom i sentrum, nærmere bestemt der Gullsmed Kristiansen ligger i dag, og etablerte seg som skomaker.

Slutten av 1800-tallet
reconstr2
1921

Workinn gikk til innkjøp av en landbrukseiendom på vestsiden av Tromsøya. Oppe på pynten, rett overfor svingen i dagens Langnesbakke, fradelte Simen i 1921 en eiendom fra hovedbruket. Denne eiendommen ble kalt Norrøna, og her bygde han et stort hus.

1921
Noen år senere

Sønnen Bjørnar overtok huset når faren flyttet til gammelgården lenger nede mot sjøen, og det ble et hjem for Workinn-familien i årene deretter.

Noen år senere
Midten av 60-tallet 

Bjørnars sønner Børre, Sigmund og Lars bygde sine egne boliger på Norrøna. Disse boligene står der fortsatt.

Midten av 60-tallet 
2017

Utvyggingen av Norrøna Boligpark starter. Totalt skal det bli 250 nye boliger, og ambisjonen er å skape et trygt og godt nabolag til folk i alle aldre.

2017